Het wonder van het licht

10157319_650952798311505_3553838538934337332_n

Het wonder van het licht

 
Hoe het licht geboren werd?
Ik weet niet hoe het ging.
ik weet het niet. Ik weet alleen
dat je er hard voor werken moet,
dat je geduld moet hebben
en vol moet houden,
ook dan, als er geen uitzicht
en geen toekomst lijkt.
 
Het wonder van het licht
is werkelijk een wonder.
Het wordt in stilte geboren,
voltrekt zich in de diepte
van de ziel
 
Zo heel lang was het donker.
Zo heel lang wist ik niet
hoe verder te gaan.
Zo heel lang wanhoopte ik.
 
Maar toen ik alle hoop
verloren had
begon zich diep van binnen
iets te roeren, een gevoel,
zo teer en pril
dat ik het nauwelijks bespeurde.
 
Allengs werd de lente in mij
sterker, gloorde er hoop,
kon ik mij weer verbinden
met de mensen en de wereld
om mij heen
 
Zo werd ik stap voor stap
opnieuw geboren.
Uit: Als een geliefde sterft
– over afscheid nemen en verder gaan-
Hans Stolp