Reiki in de Gezondheidszorg

Reiki in de Gezondheidszorg is een Co-Creatie! (english below)

#Gezocht: Mensen die samen met mij de behoefte aan
Reiki Support Hands On in Hospitals willen onderzoeken
in de vorm van een Reiki Research TEAM?
Dit gaan we doen d.m.v. de geschiedenis te onderzoeken,
Wat is al gedaan en door wie, schriftelijke/mondelinge interviews te houden, netwerk bezoek, dataverwerking, en uiteindelijke presentatie.

Hoeveel tijd gaat dit van je vragen?
Zoveel als jij er in wilt investeren. <3
Wat krijg je ervoor terug?
Reikiuitwisselingen. Een spannende reis!

Reiki in Hospitals is a Co-Creation!

#Searched: People who want to explore the need for Reiki Support Hands On in Hospitals in the form of a Reiki Research TEAM?
We will do this by learning from history, keep written / oral interviews, network visits, data processing, and final presentation.

How much time will it take?
As much as you want to invest in. <3
What will you get in return?
Always a give and receive treatment and an exciting journey!

Heb je hier ervaring in?
Of kun je met jouw expertise een bijdrage hier in leveren?
Welkom om aan te sluiten!