Werken als reikimaster in de Zorg

Voor haar masterschap werkte Jolanda Ouburg  in de zorg met mensen met een beperking. Na haar inwijding gaf zij haar baan op, om te starten met een eigen reikipraktijk en vervolgens jaren later, weer in een zorgomgeving te gaan werken maar nu in de funktie van reikimaster.

In dit interview over Reiki in de Gezondheidszorg kun je haar ervaringen lezen. Jolanda is werkzaam in een verpleeghuis in de functie van reikimaster.


 
Hoe heb je Reiki geïntroduceerd?

Na een aantal gesprekken met de directeur van de instelling werden Anja Engelen en ik uitgenodigd om ons voor te stellen aan iemand binnen de instelling die dit als project wilde gaan opzetten. We vertelden haar onze  passie om Reiki te brengen in het verpleeghuis als aanvulling op alle reguliere zorg.  Anja en ik hebben hierna eerst een lezing gegeven aan de zorgmanagers en zorgregisseurs een stoelbehandeling laten ervaren. Een aantal managers wilden dit graag aanbieden op hun afdelingen. Enkele managers en regisseurs kozen daarna voor een privébehandeling. Daarna wilden zij graag de bewoners de mogelijkheid bieden Reiki behandelingen te ontvangen.

Er was veel vraag naar en 5 jaar geleden hadden zowel Anja als ik
3 dagen werk,  binnen de instelling op 
de afdeling dementie, Korsakoff en revalidatie en beademing.
Nu werken we beiden  1  dag in de week vanwege de bezuinigingen
2 jaar geleden. Gelukkig hebben we onlangs gehoord dat we de werkzaamheden mogen uitbreiden en weer meer mensen mogen gaan behandelen. Ook zijn er aanvragen van familieleden die meer behandelingen willen voor hun familielid en dit zelf willen bekostigen. Met deze mensen hebben we persoonlijke afspraken gemaakt.

Inmiddels hebben enkele personeelsleden de cursus Reiki eerste graad gedaan en kunnen als dat gewenst en gepast is, Reiki toepassen bij de dagelijkse verzorging.

Vind je het nodig dat mensen zich bekwamen voordat zij Reiki gaan aanbieden in de zorg?

Jolanda benadrukt  de noodzaak van professionaliteit. Zij raakte zeer geïnspireerd door de workshop van Phyllis Lei Furomoto ‘public practice’ in Barchem. Zij kreeg inzicht in het verschil tussen volkskunst en profesioneel behandelaar en maakte de stap naar professioneel werken met Reiki.
Een belangrijke vraag in de workshop was: Waar ligt je kwaliteit?
Jolanda: ‘Wat ik vooral van dat weekend onthouden heb, is dat het “ binnenkwam “. Ik raakte heel geïnspireerd om alles wat we besproken hadden, ook te gaan toepassen. Later ervaarde ik dat weer tijdens de Usui 1 workshop.

Geef vooral jezelf Reiki, behandel je zelf en
jouw kwaliteit laat zich zien. Dit proces laat zich niet haasten.
Stel jezelf de vraag: Wat is je kwaliteit? en  Waar kun je jouw kwaliteit inzetten?
De gezondheidszorg is zo groot en divers met zoveel werkvelden. Het is goed om te onderzoeken waar jij op je plek bent.
In wat voor instelling is het de bedoeling dat jij Reiki gaat aanbieden? Op welke afdeling?  
Het is voorbij het Zelf willen, voorbij het verlangen.

Laat je zelf verrassen wat er komt als je jezelf op dit thema gaat behandelen.
Ik wist na de workshop met Phyllis in Barchem en na mezelf lang behandeld te hebben dat het mijn kwaliteit is om Reiki te geven aan mensen met dementie en Korsakoff patiënten. Dat had ik van te voren niet gedacht!! Ik denk dat het goed is om onderzoek te doen naar eigen kwaliteiten en verlangens en heel veel Reiki toe te passen op de vraag waar je met Reiki wilt werken.’


Wat vraagt jouw werk nog meer van je? 
Naast het geven van Reikibehandelingen met compassie is er ook het praktische stuk zoals het bijhouden van een dossier, overleg met de zorgregisseurs en contact met de familieleden.
Juiste communicatie is daarbij belangrijk.  Fysiek vraagt het ook heel wat. Niet iedereen is in staat om op een Reikibehandeltafel te gaan liggen, dus behandel ik ook mensen in een rolstoel en in een hoog/laagbed. Dat vraagt soms om creatieve aanpassingen.

Heb je een Gouden tip?

Soms krijgen Anja en ik de vraag van iemand of hij of zij bij ons kunnen komen werken. Mensen die ook het verlangen hebben om Reikibehandelingen te gaan aanbieden.
Heerlijk dat er zoveel mensen mee bezig zijn op dit moment. Er is echter in onze zorginstelling nu geen plek voor meer behandelaars.

Als je wilt werken ergens in de gezondheidzorg, neem dan de tijd voor zelfonderzoek.
‘Onderzoek waar je passie ligt en ga zelf aan de slag!
Kijk of je wilt werken als ZZP-er of als Vrijwilliger? Is het een activiteit die je af en toe wilt aanbieden of zijn het wekelijkse  behandelingen die je wilt aanbieden?  Daar zit een groot verschil in. Ga uit van je eigen mogelijkheden.

En het is soms fijn om zo’n project samen te doen. Kijk of er iemand in je buurt is waarmee je wilt samenwerken en start samen Reikiuitwisselingen. Kijk wat er ontstaat en neem samen initiatieven.

En nogmaals: behandel jezelf in je eigen praktijk! Daar waar je ook behandelingen aanbiedt.

Jolanda is lid en oud- bestuurslid van de NVRM en lid van the Reiki Alliance

De Nederlandse Vereniging van Reiki Masters heeft  een aantal jaren geleden de mogelijkheden onderzocht om Reiki in de Gezondheidszorg als professioneel reikibehandelaar aan te bieden. Wij hebben toen overwogen om aan te sluiten bij Integraal Natuurlijk. Echter wij zouden dan onder de noemer Natuurgeneeskundig therapeut vallen en ook waren er andere eisen waar we als vereniging aan moesten voldoen.
Wij kozen ervoor om te willen werken vanuit de erkenning van Reiki en van het vak en professie van Reikimaster. Het onderzoek stagneerde op onderwerpen als BIG registratie, eisen van verzekeringsmaatschappijen en het moeten beschikken over diploma medische basiskennis.

De NVRM richt zich nu op het ondersteunen van elkaar door inspirerende verdiepingscirkels en regelmatige intervisiebijeenkomsten. Elkaar ontmoeten, Reikibehandelingen delen  en elkaar ondersteunen waarnodig is erg prettig omdat je als reikimaster meestal alleen werkt.

Een mooie inspirerende ervaring die ik zelf had bij een bijeenkomst van de reikialliance was het volgende:
Wil je een eigen reikipraktijk beginnen?
Martha Getty gaf een prachtige oplossing op een Reiki Alliance bijeenkomst waar we spraken over ‘professionaliteit in de zorg.’
Zij zei: ‘Hier zitten we dan allemaal en we hebben allemaal een eigen praktijk, met minstens 1 cliënt   per dag…’
‘Dat zou ik wel willen, was het maar zo.’ dacht ik, ik had echt niet iedere dag een klant…. ‘Jawel’ zei Martha  ‘Behandel jezelf iedere dag zoals je een cliënt zou behandelen, in je eigen praktijk. Begroet jezelf, zorg dat er wat water staat na afloop en houd je eigen dossier bij. Zo doe je ervaring op met behandelen en kun je ervaren hoe jij je eigen praktijk ervaart. Mis je iets, is het fijn daar qua geluiden, geur, ruimte enz. Jij bent je eerste cliënt,  iedere dag!

Mijn wens is dat iedere reikibehandelaar een heerlijke werkplek vindt waar hij of zij thuishoort!

Wat zou een volgende stap kunnen zijn?

We willen graag dat iedereen de gelegenheid krijgt
om een R4R bijeenkomst te bezoeken met het thema Reiki in de Gezondheidszorg. Zondag 2 Juli a.s. zal dat zijn bij Ina Eshuis in
’t Harde en Eind augustus stelt  Jolanda Ouburg haar ruimte beschikbaar in Sleeuwijk (noord Brabant) (Datum wordt bekend gemaakt in de groep Reiki in de Gezondheidszorg op Facebook )